V rámci Buddy Programu si každý český student vybere jednoho nebo i více zahraničních studentů a tím se stane jeho Buddym, tedy “Buddíkem”. Buddík svého zahraničního studenta vyzvedne při příjezdu (stačí pouze na nádraží v Liberci, rozhodně nemusí do Prahy) a pomáhá mu s problémy během prvních týdnů, především s překonáváním jazykových bariér, orientací ve městě a na univerzitě a s administrativními záležitostmi spojenými s jeho příjezdem a pobytem. Zkrátka jde o zařízení základních věcí. To, jak moc se Buddík bude stýkat se svým Erasmákem potom, je jen a jen na něm. Erasmákům je kladeno na srdce, že Buddy do své role vstupuje dobrovolně a rozhodně není všemohoucí. Proto tato funkce ani nemusí být časově náročná, pokud o to sám Buddy nestojí.

Mezi největší výhody, které zapojení do Buddy Programu nabízí, je zlepšení komunikační úrovně anglického jazyka. Zároveň Buddy může získat kamarády v zahraničí, a tím i důvod podívat se za hranice České republiky. Dostává se také do kontaktu s cizí kulturou a může se dozvědět mnoho nového o rozdílech mezi různými kouty světa. Buddíci se také mohou samozřejmě účastnit sportovních a vzdělavacích akcí, které ESN Liberec pořádá, a celkově se zapojit do liberecké mezinárodní komunity.

K přidělování zahraničních studentů dochází dvakrát ročně, před začátkem každého semestru. Je nutné si uvědomit, že zahraniční studenti přijíždějí nejčastěji do Liberce během února a koncem září, tedy v době, kdy je hodně českých studentů buď ještě na prázdninách, nebo má zkoušky. Proto byste před potvrzením zájmu měli zvážit, zda se v danou dobu budete moci zahraničnímu studentovi věnovat. Nicméně vše je o domluvě, pokud studenta nemůžete vyzvednout nebo mu pomoci osobně, vždy jej můžete odkázat na kamaráda, jiného Buddyho či člena ESN, nebo mu důkladně poradit třeba po Messengeru.

Předtím, než zahraniční studenti přijedou do ČR, se koná informační schůzka, jejíž termín je včas uveřejněn na webu a facebooku a rozeslán mailem. Na informačních schůzkách se blíže seznámíte s Buddy Programem a s tím, co se po vás vlastně chce. Pořádání schůzky před zimním semestrem je ovšem trochu problematické, protože Erasmáci najíždí zpravidla o týden dříve než ostatní studenti. Proto se Buddy spoléhá spíše na Buddy guide, ve kterém by měl najít vše potřebné. Pokud ti bude přidělen zahraniční student, budou ti poskytnuty detailní informace o tom, jak a co udělat. Přidělování probíhá v dostatečném časovém předstihu, takže máš zpravidla pár týdnů na seznámení se svým svěřencem. Nejvíce náročné je pak období kolem příjezdu zahraničního studenta, kdy je nutné splnit určité povinnosti.

Mezi základní povinnosti Buddyho patří:

  • navázat se studentem kontakt před jeho příjezdem – přes email či facebook, poradit mu např. ohledně cesty, je-li to potřeba
  • studenta vyzvednout na letišti/nádraží/místě příjezdu
  • odvést jej na kolej a tam s ním vyřídit formality týkající se ubytování (především překládat, řada recepčních nehovoří anglicky)
  • vyřídit průkaz na MHD, pokud jej zahraniční student chce
  • poskytnout základní informace týkající se života a orientace v Liberci
  • pomoci mu při odubytování z kolejí (říct, co vše má uklidit, a případně mu překládat při komunikaci s odubytovatelkou)
  • v případě potřeby pomoci zahraničnímu studentovi v dalších záležitostech

Odměnou Vám můžou být spousty skvělých zážitků z dobrodružství se svým novým přítelem a celým ESN Liberec!

-REGISTRUJ SE ZDE A VYBÍREJ-

Zůstaň informován a přidej se také do skupiny Buddíků na facebooku!
A když už budeš v tom přidávání, nezapomeň ani na letošní Erasmáckou skupinu, abys měl všechny informace po ruce a měl k zahraničním studentům co nejblíž.

Připravili jsme pro vás také Buddy příručku, ve které naleznete spoustu zajímavých informací.

 

Attachment Files: