Uplynulo již několik týdnů a naši Erasmáci se více či méně v Liberci rozkoukali, navázali nová přátelství a vpluli do světa studijních povinností. S ostatními ESNery jsme tedy usoudili, že nastal čas pro první malý výlet. Za cílovou destinaci jsme si zvolili Prahu, jakožto hlavní město to pro nás byla jasná volba. Využili jsme toho, že ještě Erasmáci neměli tolik času na to, aby do tohoto města vyjeli sami. A můžeme říct, že celý výlet rozhodně stál za to!

Do Prahy jsme přijeli v pátek odpoledne. Ihned jsme vyrazili do hostelu, abychom se moc dlouho netahali se zavazadly. Ubytovaní jsme byli v hostelu Brix, kde jsme si to ihned zamilovali. Zaměstnanci jsou zde převážně jiné národnosti než české, tudíž zde nebyly žádné jazykové bariéry - pro Erasmáky zcela jistě příjemná změna. Celý hostel byl zařízen v příjemném uměleckém stylu a asi nejlepší na něm bylo, že se v přízemí nacházel bar. V tomto baru se v sobotu konala akce a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět. Zdálo se, že my, ESNeři, jsme tam byli jediní české národnosti. Poznali jsme zde úžasné lidi, např z USA, Británie, Venezuely či Portugalska. Mnozí z nich pobývají v České Republice již delší dobu a v tomto podniku se scházejí s lidmi jim podobnými. Bylo super vidět, že i v Praze se nachází komunita lidí ze zahraničí, kteří se z nějakého důvodu do Prahy zamilovali a nechtějí ji opustit. 

Celý výlet byl ve jménu poznávání. Head of této akce byl náš milý Daník, který v minulosti v Praze bydlel, a tudíž zná toto město lépe než kdokoli z nás. Je také velkým fanouškem do historie, v rámci jeho přednášek z cyklu "Now, a little bit of history" jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Erasmáci viděli vše, co stojí za to v Praze vidět - Karlův most, Pražský hrad, ale třeba i Lenovovu zeď a Náplavku. Večer jsme pak zašli na šálek dobrého čaje a diskutovali o kultuře. Kind of. Vzali jsme je do Lucerny.

Celkově se této akce zúčastnili 4 ESNeři a 17 Erasmáků. Byla to perfektní příležitost pro to, abychom se mezi sebou všichni poznali ješt lépe. Celkově jsme slyšeli na tento výlet pozitivní ohlasy a dost nás to hřeje na srdíčku. Přesně kvůli akcím jako tyhle stojí celé to dobrovolnictví za to.