My Erasmus Story je projektem ESN Liberec, jehož cílem je zprostředkovat zážitky z programu Erasmus od studentů TUL, kteří vyjeli na Erasmus do zahraničí a od zahračních studentů, kteří studovali na naší TUL.

,,Projekt je součástí oslav 25 let Erasmus Student Network - Movin´ Europe" jehož cílem je zvyšovat podvědomí mobilit studentů mezi studenty a motivovat je k výjezdu.

Pokud se i vy chcete zapojit do projektu, vytvote videokoláž z Vašich fotek, videí a vzpomínek na studijní pobyt
a zašlete na ji na email pr@esn-liberec.cz